Regler for stævnekoordinering samt afvikling af stævner i Distrikt 1-5

Revideret januar 2017

 

VIGTIGT:

ALLE C-stævner (inkl. aftenstævner) SKAL ansøges gennem distrikterne og koordineres af disse.

 

Tildeling af terminer

Det er DRF, der står for tildeling af terminer til B- og A-stævner.

Distrikterne står for tildeling af terminer til C-stævner samt tildeling af C-klasser til B-stævner. (D- og E-stævner, se regler for det enkelte distrikt på distriktets hjemmeside).

Når Dansk Ride Forbund (DRF) har fået datoerne for internationale stævner fra det internationale rideforbund (FEI), kan DRF planlægge datoer for afvikling af lands- og elitestævner (B- og A-stævner). Dette sker som regel i november for den kommende periode fra 1. april til 31. marts.

Herefter kan distrikterne planlægge datoer for distriktsstævner (C-stævner).

Distrikt 1-5 planlægger datoer for C-stævner á 2 gange.

I maj planlægges stævner i oktober-marts.

I december planlægges stævner i april-september.

Klubber som ikke gør brug af en tildelt stævnetermin, skal straks meddele aflysningen til stævnekoordinator i distriktet med begrundelse for aflysning.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for afvikling af B- og A-stævner: der henvises til DRF.

Ansøgningsfrist for C-stævner i april-september: 15. november.

Ansøgningsfrist for C-stævner i oktober-marts: 15. maj.

Ansøgningerne SKAL sendes på skrift til stævnekoordinatoren i det pågældende distrikt inkl. tre prioriteter for datoer (1. prioritet samt to alternative datoer). Se på jeres Distrikts hjemmesiden hvordan ansøgning skal ske. Anføres alternative datoer ikke, kan det IKKE påregnes, at man kan få stævne på den ønskede termin.

Prioritering

C-stævner, hvor der afholdes mesterskaber o.lign. samt ”traditionsstævner” vil blive prioriteret først.

Stævner i kun én disciplin (dressur eller spring) vil blive prioriteret frem for stævner for begge discipliner.

Stævner for enten heste eller ponyer vil blive prioriteret frem for stævner for både heste og ponyer.

For sent ansøgte stævner

Der vil i enkelte tilfælde kunne tildeles C-stævner i løbet af stævneåret. Stævner der er søgt rettidigt vil dog altid blive prioriteret først.

Ved tildeling af C-stævner modtaget efter ansøgningsfristen SKAL der tages hensyn til andre allerede planlagte C-stævner i Distrikt 1-5. Stævnekoordinatorerne i Distrikt 1-5 kan nægte at tildele en termin til et stævne, der er ansøgt for sent, såfremt der ikke kan findes en egnet termin, hvor stævnet ikke falder sammen med rettidigt ansøgte stævner. Stævnekoordinatorerne vil dog altid forsøge at finde en løsning ved at kontakte klubber der i forvejen har en dato og høre hvordan propositioner bliver udformet. Er det planlagt at der er flere D-klasser til et C-stævne samt få eller ingen klasser i højere sværhedsgrader, kan det være en grund til at tildele en anden klub et stævne i samme disciplin. Løsningen kan også være at fordele klasser pony lørdag/hest søndag og omvendt.

Såfremt et distrikt har problemer med at få afviklet et eller flere distriktsmesterskaber, kan der dog gives tilladelse til, at der afholdes et ekstra stævne i dette distrikt. Der skal dog igen tages hensyn til andre allerede planlagte C-stævner i Distrikt 1-5. Det kan således fastslås at et givent stævne KUN må omfatte distriktsmesterskabsklasser samt opvarmningsklasser til disse mesterskaber.

Flere stævner på samme termin.

Vi tilstræber at der max. afholdes:

  • 2 ”rene” stævner (dvs. 1 disciplin / enten hest eller pony) på hver termin i Distrikt 1-5, samt
  • 3 ”kombi” stævner (både dressur og spring eller både hest og pony) på hver termin i Distrikt 1-5.
  • 1 ”rent” stævne og 2 ”kombi” stævner på hver termin i Distrikt 1-5.

Ovennævnte gælder kun for rettidigt ansøgte stævner. Ved for sent ansøgte stævner, kan koordinatorerne til enhver tid afslå en ansøgning om afvikling af stævne, såfremt stævnet falder sammen med andre allerede planlagte stævner.

Godkendelse af propositioner.

Godkendelse af datoer og propositioner for de enkelte klubber foretages af stævnekoordinatoren. Propositioner indtastes på DRF Go! Alle informationer om stævnet og klasser, dvs. udelukkelser samt Bemærkninger skal fremgå af Go!

Propositioner skal ansøges senest 2 mdr. før stævnets afvikling. Husk – at stævnetermin skal være ansøgt og godkendt inden propositioner kan ansøges. Der kan være op til 14 dages behandlingstid.

Tekniske delegerede

Ifølge DRF reglement, Fælles Bestemmelser, skal der være tilknyttet en TD’er ved C-stævner og navnet skal fremgå af propositionerne. Det er særdeles vigtigt at der ved mesterskaber er en TD’er tilstede under alle mesterskabsklasser. Hvis klubben er i tvivl om hvem der er TD’er i distriktet så kontakt stævnekoordinatoren. Det er tilladt at bruge TD’er fra andre distrikter. Se endvidere distriktets regler for tildeling af TD’er. I nogle distrikter tildeler distrikterne TD’er til stævnerne – i andre distrikter skal klubben selv sørge for at skaffe en TD’er til stævnet.

Mesterskaber

Vær opmærksom på at reglerne for Sjællandsmesterskaberne bliver opdateret hvert år. De opdaterede regler vil ligge på hjemmesiden for Distrikt 1-5 (www.distrikt 1-5.dk). Hvis klubben er i tvivl om reglerne, skal stævnekoordinatoren kontaktes.

Doteringer

Der må ikke uddeles doteringer ved D- og E-stævner. Se DRF springreglement §369.3.3.

Ved C-stævner må der kun gives doteringer fra sværhedsgrad 1 og opefter. I sværhedsgrad 0 må der ikke uddeles doteringer – der må dog gerne uddeles gavekort.