Regler pony spring 2018

 http://distrikt1-5.dk/wp-content/uploads/2012/02/logo-1-5.jpg

Sjællandsmesterskaber

Spring 2018

Sponsoreret af Distrikt 1-5

 http://distrikt1-5.dk/wp-content/uploads/2012/02/logo-1-5.jpg 

Der afholdes individuelle Sjællandsmesterskaber i springning for ponyryttere:

SJM for pony spring, afholdes hos Capacity Showjumping Center d. 10. – 13. maj. Ekvipagen skal være kvalificeret / tilmeldt / efteranmeldt senest mandag d. 7. maj.

GENERELLE BESTEMMELSER 2018:

Hvilke ryttere kan starte:

Alle ekvipager skal være kvalificeret / tilmeldt / efteranmeldt senest mandag inden mesterskabet afvikles.

Mesterskaberne er åbne for ryttere iflg. DRF’s Fællesbestemmelser pkt. 92. Bemærk dog flg. skærpede regler:

  •         En rytter må ikke have deltaget i DM/DRF-mesterskab (samme kategori og aldersgruppe) i kvalifikationsperioden – dvs. 2016-2018.

Rytter skal være medlem af en klub under DRF, samt have bopæl i Distrikt 1 – 5.

Resultater opnået ved DRF-mesterskab for hold medregnes ikke.

Resultater opnået ved start som ponyrytter medregnes ikke, såfremt rytteren starter Sjællandsmesterskab for juniorer (heste). Ponyryttere må gerne starte Sjællandsmesterskab både for ponyer og for juniorer.

Hvilke ponyer kan starte:

Mesterskaberne er åbne for dansk registrerede ponyer, som i kvalifikationsperioden (2016-2018) og som ikke har gennemført sværhedsgrad 5 eller højere ved A- eller B-stævner.

Kvalifikation:

Kategori 3-ponyer: minimum kategori 2-ryttere jf. DRF’s reglement

Kategori 1- og 2-ponyer: minimum kategori 3-ryttere jvf. DRF’s reglement.

Kat 3: Ekvipagen skal have gennemført minimum LA ved C-stævne eller højere efter 1. januar 2016.

Kat 1 og 2: Ekvipagen skal have gennemført minimum MB ved C-stævne eller højere efter 1. januar 2016.

Mesterskabet:

Afvikles særskilt for kat. I, II og III ved et C-stævne. Ved færre end 6 tilmeldte ekvipager i hver kategori kan mesterskaberne sammenlægges i hht. DRF’s pkt. 66.5.4.

Hver rytter må starte på to ponyer men kun i en kategori.

 

Klasser:

Kat 3 rider LA** metode B12.

Kat 2-1 rider MB* metode B12.

Indskud: Doteringer:
Gebyr / disciplin Pony

Spring

Normal: 200
Efteranmeldelse: 300
Plads / disciplin Pony

Spring

1. plads: 800
2. plads: 650
3. plads: 500
Øvrige: 300

Afvikling:

Alle mesterskaberne afvikles som en klasse på en dag. Der trækkes lod om startrækkefølge dagen før afvikling, dog senest kl. 18.00. Mesterskabsklassen afvikles i met. B12. Startorden i 2. runde og evt. omspringning fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. runde starter først, dernæst den ekvipage med næst flest fejl/længst tid osv.

Hver rytter må starte to ponyer i første runde men kun én pony i anden runde.

Resultat i springmesterskaberne:

Fejl fra begge afdelinger sammenlægges, og vinderen er den, som har opnået færrest fejl. Ved lige placering til 1.-, 2.- eller 3.-pladsen, afholdes omspringning. Er ekvipagerne fortsat ligeplaceret, vil der være fortsat omspringning over uændret bane (højder/breder), indtil der ved fejl og/eller tid er kommet en afgørelse.

Præmier:

Der vil være dækken og æresbånd til vinderne. Medaljer og plaquetter til de 3 først placerede samt rosetter til alle placerede. Der uddeles præmier til de 3 først placerede uanset antal starter. Der er doteringer til de placerede i mesterskaberne. Ved færre end 9 startende er der doteringer til de placerede i mesterskabet i.h.t. pkt. 69,1 i DRF’s Fællesbestemmelser. Ved færre end 9 startende er der således ikke doteringer til alle medaljetagere.

Endvidere opfordres klubberne til at give ærespræmier fra andre sponsorer, som dog forinden i god tid er afstemt med Sjællands koordinatorerne Charlotte Cady og Henrik Jørgensen.

Dommere og banedesigner:

Spring: 2 springdommere, hvoraf mindst én skal være B dommer.

Banedesigner: Tildeles af koordineringsgruppen, men aflønnes af afholdende klub.

Kontaktpersoner hvis afholdende rideklub har spørgsmål til SJM:

Sjællandskoordinatorer Charlotte Cady tlf. 2117 5583 og Henrik Jørgensen tlf. 2216 0984.