Regler senior spring 2018

 http://distrikt1-5.dk/wp-content/uploads/2012/02/logo-1-5.jpg

Sjællandsmesterskaber

Spring 2018

Sponsoreret af Distrikt 1-5

 http://distrikt1-5.dk/wp-content/uploads/2012/02/logo-1-5.jpg 

Der afholdes individuelle Sjællandsmesterskaber i springning for for seniorryttere:

SJM for senior spring, afholdes hos Capacity Showjumping Center d. 10. – 13. maj. Ekvipagen skal være kvalificeret / tilmeldt / efteranmeldt senest mandag d. 7. maj.

GENERELLE BESTEMMELSER 2018:

Hvilke ryttere kan starte:

Alle ekvipager skal være kvalificeret / tilmeldt / efteranmeldt senest mandag inden mesterskabet afvikles.

Mesterskaberne er åbne for ryttere iflg. DRF’s Fællesbestemmelser pkt. 92. Bemærk dog flg. skærpede regler:

  •         En rytter må ikke have deltaget i DM/DRF-mesterskab i kvalifikationsperioden – dvs. 2016-2018.
  •         En rytter kan deltage i Sjællandsmesterskab for seniorer fra 1. januar i det år, hvori rytter fylder 22 år.

Rytter skal være medlem af en klub under DRF, samt have bopæl i Distrikt 1 – 5.

Resultater opnået ved DRF-mesterskab for hold medregnes ikke.

Hvilke heste kan starte:

Mesterskaberne er åbne for dansk registrerede heste, som i kvalifikationsperioden (2016-2018) ikke har gennemført sværhedsgrad 5 eller højere ved A- eller B-stævner.

Kvalifikation:

Minimum kategori 3 ryttere jvf. DRF’s reglement

Ekvipagen skal have gennemført minimum MB ved C-stævne eller højere efter 1. januar 2015.

Mesterskabet:

Afvikles ved et C-stævne.

Seniormesterskabet er åbent for ekvipager, som ikke har placering i sværhedsgrad 5 eller højere ved B- eller A- stævner efter 1/1 2016.

Hver rytter må starte to heste i første runde men kun én hest i anden runde.

 

Klasser:

MB* metode B12. Klassen afvikles udelt. Kvalificeret til anden runde er de 25 bedst placerede ryttere og alle med samme antal fejl som nr. 25. Der vil blive suppleret op til 25 ryttere ved framelding.

Indskud: Doteringer:
Gebyr / disciplin Hest senior

Spring

Normal: 300
Efteranmeldelse: 450
Plads / disciplin Hest senior

Spring

1. plads: 1.500
2. plads: 1.000
3. plads: 800
Øvrige: 500

Afvikling:

Alle mesterskaberne afvikles som en klasse på en dag. Der trækkes lod om startrækkefølge dagen før afvikling, dog senest kl. 18.00. Mesterskabsklassen afvikles i met. B12. Startorden i 2. runde og evt. omspringning fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. runde starter først, dernæst den ekvipage med næst flest fejl/længst tid osv.

Pony: Hver rytter må starte to ponyer i første runde men kun én pony i anden runde.

Hest: Hver rytter må starte to heste i første runde men kun én hest i anden runde.

Resultat i springmesterskaberne:

Fejl fra begge afdelinger sammenlægges, og vinderen er den, som har opnået færrest fejl. Ved lige placering til 1.-, 2.- eller 3.-pladsen, afholdes omspringning. Er ekvipagerne fortsat ligeplaceret, vil der være fortsat omspringning over uændret bane (højder/breder), indtil der ved fejl og/eller tid er kommet en afgørelse.

Præmier:

Der vil være dækken og æresbånd til vinderne. Medaljer og plaquetter til de 3 først placerede samt rosetter til alle placerede. Der uddeles præmier til de 3 først placerede uanset antal starter. Der er doteringer til de placerede i mesterskaberne. Ved færre end 9 startende er der doteringer til de placerede i mesterskabet i.h.t. pkt. 69,1 i DRF’s Fællesbestemmelser. Ved færre end 9 startende er der således ikke doteringer til alle medaljetagere.

Endvidere opfordres klubberne til at give ærespræmier fra andre sponsorer, som dog forinden i god tid er afstemt med Sjællands koordinatorerne Charlotte Cady og Henrik Jørgensen.

Dommere og banedesigner:

Spring: 2 springdommere, hvoraf mindst én skal være B dommer.

Banedesigner: Tildeles af koordineringsgruppen, men aflønnes af afholdende klub.

Kontaktpersoner hvis afholdende rideklub har spørgsmål til SJM:

Sjællandskoordinatorer Charlotte Cady tlf. 2117 5583 og Henrik Jørgensen tlf. 2216 0984.