http://distrikt1-5.dk/wp-content/uploads/2012/02/logo-1-5.jpg

Sjællandsmesterskaber

Spring 2017

Sponsoreret af Distrikt 1-5

 http://distrikt1-5.dk/wp-content/uploads/2012/02/logo-1-5.jpg 

 

 Der afholdes individuelle Sjællandsmesterskaber i springning for følgende ryttere:

Ponyryttere, Juniorer (U18), Ungryttere (U21), samt Seniorer.

SJM for ponyer afholdes i Kongelundens Rideklub d. 17.-18. juni. Ekvipagen skal være kvalificeret / tilmeldt / efteranmeldt senest mandag d. 12. juni! Grundet skrivefejl i reglerne for kat. 3 accepteres tilmelding til kat. 3-mesterskabet til og med torsdag d. 15. juni.

SJM for heste afholdes i Nordsjællands Sportsrideklub d. 12.-13. august. Ekvipagen skal være kvalificeret / tilmeldt / efteranmeldt senest mandag d. 7. august!

GENERELLE BESTEMMELSER 2016:

Hvilke ryttere kan starte:

Alle ekvipager skal være kvalificeret / tilmeldt / efteranmeldt senest mandag inden mesterskabet afvikles – dog undtaget kat. 3 i 2017.

Mesterskaberne er åbne for ryttere iflg. DRF’s Fællesbestemmelser pkt. 92. Bemærk dog flg. skærpede regler:

  • En rytter må ikke have deltaget i DM/DRF-mesterskab (samme kategori og aldersgruppe) i kvalifikationsperioden – dvs. 2015-2017.
  • En rytter kan deltage i Sjællandmesterskab for juniorer (U18) indtil d. 31. december i det år, hvori rytteren fylder 18 år.
  • En rytter kan deltage i Sjællandsmesterskab for ungryttere (U21) fra 1. januar i det år, hvori rytteren fylder 19 år, indtil d. 31. december i det år hvori rytteren fylder 21 år.
  • En rytter kan deltage i Sjællandsmesterskab for seniorer fra 1. januar i det år, hvori rytter fylder 22 år.

Rytter skal være medlem af en klub under DRF, samt have bopæl i Distrikt 1 – 5.

Resultater opnået ved DRF-mesterskab for hold medregnes ikke.

Resultater opnået ved start som ponyrytter medregnes ikke, såfremt rytteren starter Sjællandsmesterskab for juniorer (heste). Ponyryttere må gerne starte Sjællandsmesterskab både for ponyer og for juniorer.

Hvilke heste/ponyer kan starte:
Mesterskaberne er åbne for dansk registrerede ponyer og heste, som i kvalifikationsperioden (2015-2017) ikke har deltaget DM/DRF-mesterskab (kvalifikation og/eller finale) i den pågældende disciplin (kategori og aldersgruppe) og som ikke har gennemført sværhedsgrad 5 eller højere ved A- eller B-stævner.

Afvikling:
Alle mesterskaberne afvikles som en klasse på en dag. Der trækkes lod om startrækkefølge dagen før afvikling, dog senest kl. 18.00. Mesterskabsklassen afvikles i met. B1.2. Startorden i 2. runde og evt. omspringning fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. runde starter først, dernæst den ekvipage med næst flest fejl/længst tid osv.
Pony: Hver rytter må starte to ponyer i første runde men kun én pony i anden runde.
Hest: Hver rytter må starte to heste i første runde men kun én hest i anden runde.

Resultat i springmesterskaberne:
Fejl fra begge afdelinger sammenlægges, og vinderen er den, som har opnået færrest fejl. Ved lige placering til 1.-, 2.- eller 3.-pladsen, afholdes omspringning. Er ekvipagerne fortsat ligeplaceret, vil der være fortsat omspringning over uændret bane (højder/breder), indtil der ved fejl og/eller tid er kommet en afgørelse.

Præmier:
Der vil være dækken og æresbånd til vinderne. Medaljer og plaquetter til de 3 først placerede samt rosetter til alle placerede. Der uddeles præmier til de 3 først placerede uanset antal starter. Der er doteringer til de placerede i mesterskaberne. Ved færre end 9 startende er der doteringer til de placerede i mesterskabet i.h.t. pkt. 69,1 i DRF’s Fællesbestemmelser. Ved færre end 9 startende er der således ikke doteringer til alle medaljetagere.

Endvidere opfordres klubberne til at give ærespræmier fra andre sponsorer, som dog forinden i god tid er afstemt med Sjællands koordinatorerne Charlotte Cady og Henrik Jørgensen.

Indskud:


Gebyr / disciplin
Pony
Spring
Hest ju/yr
Spring
Hest senior
Spring
Normal:  200 250 300
Efteranmeldelse:  300 375 450

 Doteringer:

Plads / disciplin Pony
Spring
Hest ju/YR
Spring
Hest senior
Spring
1. plads:  800 1.000 1.500
2. plads:  650 800 1.000
3. plads:  500 600 800
Øvrige:  300 400 500

Dommere og banedesigner:
Spring:
2 springdommere, hvoraf mindst én skal være B dommer.

Banedesigner: B-banedesigner.

Kontaktpersoner hvis afholdende rideklub har spørgsmål til SJM:
Sjællandskoordinatorer Charlotte Cady tlf. 4144 5701 og Henrik Jørgensen tlf. 2216 0984.

Propositioner spring pony:

Mesterskabet:
Afvikles særskilt for kat. I, II og III ved et C-stævne. Ved færre end 6 tilmeldte ekvipager i hver kategori kan mesterskaberne sammenlægges i hht. DRF’s pkt. 66.5.4.
Hver rytter må kun starte i en kategori.

Klasser:
LA** metode B12. Kat 3.
MB* metode B12. Kat 2-1.

Kvalifikation:
Kategori 3-ponyer: minimum kategori 2-ryttere jf. DRF’s reglement

Kategori 1- og 2-ponyer: minimum kategori 3-ryttere jvf. DRF’s reglement.

Kat 3: Ekvipagen skal have gennemført minimum LA ved C-stævne eller højere efter 1. januar 2015.

Kat 1 og 2: Ekvipagen skal have gennemført minimum MB ved C-stævne eller højere efter 1. januar 2015.

Propositioner spring juniorer & ungryttere:

Mesterskabet:
Afvikles særskilt for Junior (U18) og Ungryttere (U21) ved et C-stævne. Ved færre end 7 tilmeldte ekvipager i hvert mesterskab kan mesterskabet blive sammenlagt. Der rides så mesterskab som for Junior (U18).

Junior & ungryttermesterskabet er åbent for ekvipager, som ikke har placering i sværhedsgrad 4 eller højere ved A- eller B- stævner efter 1/1 2015.

Klasser:
LA* metode B12 for juniorer og LA** metode B12 for ungryttere.

Kvalifikation:
Minimum kategori 2 ryttere jvf. DRF’s reglement
Ekvipagen skal have gennemført minimum LA ved C-stævne eller højere efter 1. januar 2015.

Propositioner spring senior:

Mesterskabet:
Afvikles ved et C-stævne.

Seniormesterskabet er åbent for ekvipager, som ikke har placering i sværhedsgrad 5 eller højere ved B- eller A- stævner efter 1/1 2015.

Klasser:
MB* metode B12. Klassen afvikles udelt. Kvalificeret til anden runde er de 25 bedst placerede ryttere og alle med samme antal fejl som nr. 25. Der vil blive suppleret op til 25 ryttere ved framelding.

Kvalifikation:
Minimum kategori 3 ryttere jvf. DRF’s reglement
Ekvipagen skal have gennemført minimum MB ved C-stævne eller højere efter 1. januar 2015.